การรับประกันสินค้า

          สินค้าของทางร้านจะเป็นจริงตรงตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ 

          ทางร้านยินดีคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด(ไม่รวมงานสั่งทำ)  สามารถส่งคืนได้ภายใน7วัน(ในประเทศ) และภายใน15วัน(ต่างประเทศ) นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า จนถึงวันที่ท่านส่งคืน   

          ทั้งนี้ สินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ครบถ้วน ไม่ผ่านการใช้งาน ถ้าสินค้ามีการชำรุดจะต้องเกิดจากความผิดพลาดของร้าน ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทจะมีความแข็งแรงต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นงาน และสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าชำรุดซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือการใช้หรือสวมใส่หรือขาดที่ไม่เหมาะสม

          สินค้าที่จัดส่งไปให้ท่านจะบรรจุอยู่ในกล่องที่สวยงามพร้อมใบรับประกันสินค้า และเมื่อส่งสินค้ากลับคืนต้องอยู่ในสภาพและมีจำนวนเหมือนที่ท่านได้รับสินค้าในครั้งแรก  หากไม่เป็นเช่นนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง (ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับขอให้ท่านเป็นผู้ชำระ) พร้อมแจ้งเบอร์บัญชีและเหตุผลในการส่งคืนด้วยครับ