สมัครสมาชิก

Muangtong Online Member

บจก.ห้างทองเมืองทอง

สมัครครั้งแรกครั้งเดียว ก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน

กดที่นี่


ลูกค้าที่ทำธุรกรรมออนไลน์ ทุกประเภท กับ บจก.ห้างทองเมืองทอง อาทิ ซื้อ-ขายทอง สมัครออม-ออมทองต่อ-ขายออม แจ้งที่อยู่จัดส่งสินค้า ต่อดอกเบี้ยฯสัญญาขายฝากทอง สมัครบัตรสะสมแต้มรับของรางวัล

 • กรอกข้อมูลครั้งเดียว เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทฯ
 • ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
 • หากไม่สะดวกกรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง สามารถส่งข้อมูลให้ทางร้านกรอกให้ได้ครับ

  ทางบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าออนไลน์
 • เป็นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
 • ต้องใช้ภาพบัตรประชาชน ในการยืนยันตัวตน โดยขีดคร่อม ใช้เพื่อซื้อขายทองกับ บจก.ห้างทองเมืองทอง เท่านั้น
 • ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจกของพรีเมียมให้กับลูกค้าในอนาคต


  Q. ทำไมต้องใช้ภาพบัตรประชาชนยืนยันตัวตน
 • A. เดิมร้านให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อนามสกุล เลขบัตร ที่อยู่ตามบัตร เบอร์โทร.เข้ามาโดยไม่ต้องใช้บัตร
 • จากการตรวจสอบย้อนหลังปีที่ผ่านมาพบลูกค้าหลายรายแจ้งเลขบัตรประชาชนผิด แจ้งที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับความเป็นจริง แจ้งที่อยู่ไม่ตรงกันในการออมแต่ละครั้ง
 • ร้านจึงจำเป็นต้องใช้ภาพบัตรประชาชนดังกล่าว ในการยืนยันข้อมูลอีกครั้งครับ


  Q. ภาพบัตรประชาชนของลูกค้าเก็บไว้ที่ไหน
 • A. เก็บไว้ที่ Google Drive ครับ
 • ซึ่งมีรหัสผ่านหลายชั้น และมีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่เปิดดูได้
 • ลูกค้าควรทำ ลายน้ำ หรือ ขีดคร่อม เขียน ใช้เพื่อซื้อขายทองกับ บจก.ห้างทองเมืองทอง เท่านั้น มาด้วยครับ

  Q. ยอดที่ซื้อ ร้านแจ้งชื่อกับสรรพากรมั้ย
 • A. รายการซื้อทองกับบริษัททุกรายการ ออกเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อครับ (ไม่มีชื่อผู้ซื้อ)
 • เว้นแต่กรณีลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จึงจะใส่ชื่อลูกค้าลงไปในใบเสร็จครับ

  Q. เคยให้ข้อมูลไว้แล้ว ทำไมต้องลงทะเบียนใหม่
 • A. เดิมร้านเก็บข้อมูลแค่ ชื่อนามสกุล เลขบัตร เบอร์โทร. ซึ่งข้อมูลไม่ครบถ้วนครับ
 • ตามคำแนะนำของสมาคมค้าทองคำ ร้านต้องเก็บข้อมูลเพิ่มครับ อาทิ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน อาชีพ


  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [PDPA]

  ข้อกำหนดการใช้งาน

สมัครสมาชิก

Muangtong Online Member

บจก.ห้างทองเมืองทอง

สมัครครั้งแรกครั้งเดียว ก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน

กดที่นี่