ราคาออมทอง

ราคาทองคำ ประจำวันที่: 12 เมษายน 2564
อัพเดทล่าสุด 20:00:03 น.

ราคาออมทองรูปพรรณ

จ่าย 20 บาท ออมทองได้ 0.01 กรัม
จ่าย 50 บาท ออมทองได้ 0.02 กรัม
จ่าย 100 บาท ออมทองได้ 0.05 กรัม
จ่าย 200 บาท ออมทองได้ 0.11 กรัม
จ่าย 300 บาท ออมทองได้ 0.17 กรัม
จ่าย 500 บาท ออมทองได้ 0.29 กรัม
จ่าย 1000 บาท ออมทองได้ 0.58 กรัม
จ่าย 1,711 บาท ออมทองได้ 1 กรัม
จ่าย 3,250 บาท ออมทองได้ ครึ่งสลึง
จ่าย 6,500 บาท ออมทองได้ 1 สลึง
จ่าย 13,000 บาท ออมทองได้ 2 สลึง