ราคาออมทอง

ราคาทองคำ ประจำวันที่: 12 สิงหาคม 2563
อัพเดทล่าสุด 04:10:02 น.

ราคาออมทองรูปพรรณ

จ่าย 20 บาท ออมทองได้ 0.01 กรัม
จ่าย 50 บาท ออมทองได้ 0.02 กรัม
จ่าย 100 บาท ออมทองได้ 0.05 กรัม
จ่าย 200 บาท ออมทองได้ 0.10 กรัม
จ่าย 300 บาท ออมทองได้ 0.16 กรัม
จ่าย 500 บาท ออมทองได้ 0.26 กรัม
จ่าย 1000 บาท ออมทองได้ 0.53 กรัม
จ่าย 1,868 บาท ออมทองได้ 1 กรัม
จ่าย 3,550 บาท ออมทองได้ ครึ่งสลึง
จ่าย 7,100 บาท ออมทองได้ 1 สลึง
จ่าย 14,200 บาท ออมทองได้ 2 สลึง