ราคาออมทอง

ราคาทองคำ ประจำวันที่: 15 มิถุนายน 2567
อัพเดทล่าสุด 21:30:03 น.

ราคาออมทองรูปพรรณ

จ่าย 20 บาท ออมทองได้ 0.00 กรัม
จ่าย 50 บาท ออมทองได้ 0.01 กรัม
จ่าย 100 บาท ออมทองได้ 0.03 กรัม
จ่าย 200 บาท ออมทองได้ 0.07 กรัม
จ่าย 300 บาท ออมทองได้ 0.11 กรัม
จ่าย 500 บาท ออมทองได้ 0.18 กรัม
จ่าย 1000 บาท ออมทองได้ 0.37 กรัม
จ่าย 2,661 บาท ออมทองได้ 1 กรัม
จ่าย 5,056 บาท ออมทองได้ ครึ่งสลึง
จ่าย 10,113 บาท ออมทองได้ 1 สลึง
จ่าย 20,225 บาท ออมทองได้ 2 สลึง