ราคาออมทอง

ราคาทองคำ ประจำวันที่: 30 พฤศจิกายน 2564
อัพเดทล่าสุด 07:30:02 น.

ราคาออมทองรูปพรรณ

จ่าย 20 บาท ออมทองได้ 0.01 กรัม
จ่าย 50 บาท ออมทองได้ 0.02 กรัม
จ่าย 100 บาท ออมทองได้ 0.05 กรัม
จ่าย 200 บาท ออมทองได้ 0.10 กรัม
จ่าย 300 บาท ออมทองได้ 0.15 กรัม
จ่าย 500 บาท ออมทองได้ 0.26 กรัม
จ่าย 1000 บาท ออมทองได้ 0.53 กรัม
จ่าย 1,885 บาท ออมทองได้ 1 กรัม
จ่าย 3,581 บาท ออมทองได้ ครึ่งสลึง
จ่าย 7,163 บาท ออมทองได้ 1 สลึง
จ่าย 14,325 บาท ออมทองได้ 2 สลึง