ราคาออมทอง

ราคาทองคำ ประจำวันที่: 28 กันยายน 2565
อัพเดทล่าสุด 10:30:03 น.

ราคาออมทองรูปพรรณ

จ่าย 20 บาท ออมทองได้ 0.01 กรัม
จ่าย 50 บาท ออมทองได้ 0.02 กรัม
จ่าย 100 บาท ออมทองได้ 0.05 กรัม
จ่าย 200 บาท ออมทองได้ 0.10 กรัม
จ่าย 300 บาท ออมทองได้ 0.15 กรัม
จ่าย 500 บาท ออมทองได้ 0.25 กรัม
จ่าย 1000 บาท ออมทองได้ 0.51 กรัม
จ่าย 1,931 บาท ออมทองได้ 1 กรัม
จ่าย 3,669 บาท ออมทองได้ ครึ่งสลึง
จ่าย 7,338 บาท ออมทองได้ 1 สลึง
จ่าย 14,675 บาท ออมทองได้ 2 สลึง