ราคาออมทอง

ราคาทองคำ ประจำวันที่: 25 มกราคม 2564
อัพเดทล่าสุด 21:10:02 น.

ราคาออมทองรูปพรรณ

จ่าย 20 บาท ออมทองได้ 0.01 กรัม
จ่าย 50 บาท ออมทองได้ 0.02 กรัม
จ่าย 100 บาท ออมทองได้ 0.05 กรัม
จ่าย 200 บาท ออมทองได้ 0.11 กรัม
จ่าย 300 บาท ออมทองได้ 0.17 กรัม
จ่าย 500 บาท ออมทองได้ 0.28 กรัม
จ่าย 1000 บาท ออมทองได้ 0.57 กรัม
จ่าย 1,730 บาท ออมทองได้ 1 กรัม
จ่าย 3,288 บาท ออมทองได้ ครึ่งสลึง
จ่าย 6,575 บาท ออมทองได้ 1 สลึง
จ่าย 13,150 บาท ออมทองได้ 2 สลึง