ราคาออมทอง

ราคาทองคำ ประจำวันที่: 14 กันยายน 2566
อัพเดทล่าสุด 06:30:02 น.

ราคาออมทองรูปพรรณ

จ่าย 20 บาท ออมทองได้ 0.00 กรัม
จ่าย 50 บาท ออมทองได้ 0.02 กรัม
จ่าย 100 บาท ออมทองได้ 0.04 กรัม
จ่าย 200 บาท ออมทองได้ 0.09 กรัม
จ่าย 300 บาท ออมทองได้ 0.14 กรัม
จ่าย 500 บาท ออมทองได้ 0.23 กรัม
จ่าย 1000 บาท ออมทองได้ 0.47 กรัม
จ่าย 2,125 บาท ออมทองได้ 1 กรัม
จ่าย 4,038 บาท ออมทองได้ ครึ่งสลึง
จ่าย 8,075 บาท ออมทองได้ 1 สลึง
จ่าย 16,150 บาท ออมทองได้ 2 สลึง