ราคาออมทอง

ราคาทองคำ ประจำวันที่: 1 เมษายน 2563
อัพเดทล่าสุด 04:10:02 น.

ราคาออมทองรูปพรรณ

จ่าย 20 บาท ออมทองได้ 0.01 กรัม
จ่าย 50 บาท ออมทองได้ 0.03 กรัม
จ่าย 100 บาท ออมทองได้ 0.06 กรัม
จ่าย 200 บาท ออมทองได้ 0.12 กรัม
จ่าย 300 บาท ออมทองได้ 0.18 กรัม
จ่าย 500 บาท ออมทองได้ 0.30 กรัม
จ่าย 1000 บาท ออมทองได้ 0.61 กรัม
จ่าย 1,638 บาท ออมทองได้ 1 กรัม
จ่าย 3,113 บาท ออมทองได้ ครึ่งสลึง
จ่าย 6,225 บาท ออมทองได้ 1 สลึง
จ่าย 12,450 บาท ออมทองได้ 2 สลึง