ข้อกำหนดการใช้งาน


            การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณยืนยันว่าคุณเข้าใจ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" ทั้งหมดแล้ว ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้งานคุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานเป็นประจำสำหรับการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้หลังการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการใช้งาน ถือว่าคุณยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยาย

การใช้งานเว็บไซต์


            เราอนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อสินค้าที่วางขายอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้จัดจำหน่ายโดยบริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัดเท่านั้น

            ปัจจุบันเราใช้บัญชีในการรับโอน ภายใต้ชื่อ "บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด" เท่านั้น หากมีอ้างการโอนเลขบัญชีธนาคารอื่น ให้ถือว่าไม่ใช่ความจริง

การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ


ข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ ให้ไว้กับเราซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำถาม, รีวิว, ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รวมเรียกว่า "ส่งมอบ")จะกลายเป็นข้อมูลของทางบริษัทเราแต่เพียงผู้เดียว และข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะต้องไม่ถูกส่งกลับไปยังคุณและเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นใดๆในเว็บไซต์ของเรา คุณจะยินยอมให้เราสามารถใช้ชื่อบัญชีที่คุณส่งในการเชื่อมต่อกับความคิดเห็นดังกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆได้ทันทีและท่านจะต้องไม่ใช้ e-mail address เท็จหรือหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด และทางเราจะไม่ลบหรือแก้ไขสิ่งส่งมอบโดยท่านได้ทั้งนั้น

การยอมรับในการสั่งซื้อและข้อกำหนดของราคา


            ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่างๆ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆได้ คุณอาจจะถูกถามเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อ

            เราพยายามและมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าที่ถูกต้องที่สุดภายในเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานเว็ปไซต์ของเรา แต่ข้อผิดพลาดที่อาจยังคงเกิดขึ้นเช่น ค่าจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ , ค่าจัดส่งสินคาแบบประกันค่าสินค้า กรณีที่ราคาของรายการจะไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใด ๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีราคาที่ผิดจากความจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยัน และ/หรือ มีการตัดเงินในบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว

            สำหรับราคาสินค้าที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ ปรับราคาอัตโนมัติตามราคาประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา09.40-18.00 น. กรุณาทำรายการสั่งซื้อตามช่วงเวลาดังกล่าวครับ

            กรณีทำนอกเวลาดังกล่าว + ราคาทองวันถัดไปราคาทองคำแท่งขายออกปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น(อิงราคาแรกของเวลาทำการถัดไป) ลูกค้ายิมยอมให้บจก.ห้างทองเมืองทอง เรียกเก็บส่วนต่างของราคาทองเทียบตามน้ำหนักสินค้าตามความเป็นจริงได้ โดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขใดๆต่อกัน

            โดยอิงราคาทองแท่งขายออกราคาแรกของวันถัดไป-ราคาทองแท่งขายออกของช่วงนอกเวลาทำการ ทั้งนี้บริษัทฯขอปฏิเสธในการยกเลิกรายการสั่งซื้อกรณีชำระค่าสินค้าแล้วทุกกรณี และจะทำการส่งสินค้าให้เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับ

 

นโยบายการคืนเงิน

            บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ลูกค้ายึดถือราคาปัจจุบันเป็นหลัก และบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างทุกกรณี    กรณีลูกค้าโอนเงินเกิน ทางบริษัทฯ ขอให้ท่านนำไปใช้ในการหักค่าสินค้าในครั้งต่อไป หรือใช้ในการออมทองรูปพรรณเท่านั้น

 

ข้อมูลการชำระเงิน

 

นโยบายการคืนสินค้า


            สินค้าของทางบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นจริงตรงตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด(ไม่รวมงานสั่งทำ) ทางร้านยินดีคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนตามมูลค่าสินค้า (ไม่รวมค่าส่งสินค้า และไม่รวมค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต/เดบิต) โดยสามารถส่งคืนได้ภายใน 7วัน(ในประเทศ) และภายใน 15วัน(ต่างประเทศ) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า จนถึงวันที่ลูกค้าส่งคืน

            ทั้งนี้ สินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ครบถ้วน ไม่ผ่านการใช้งาน ถ้าสินค้ามีการชำรุดจะต้องเกิดจากความผิดพลาดของร้าน ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทจะมีความแข็งแรงต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นงาน และสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าชำรุดซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือการใช้หรือสวมใส่หรือขาดที่ไม่เหมาะสม

            สินค้าที่จัดส่งไปให้ลูกค้าจะบรรจุอยู่ในกล่องที่สวยงามพร้อมใบรับประกันสินค้า และเมื่อส่งสินค้ากลับคืนต้องอยู่ในสภาพและมีจำนวนเหมือนที่ลูกค้าได้รับสินค้าในครั้งแรก หากไม่เป็นเช่นนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับขอให้ลูกค้าเป็นผู้ชำระ พร้อมแจ้งเบอร์บัญชีลูกค้าที่ตรงกับชื่อผู้รับหน้ากล่องพัสดุมาด้วยครับ

            หากสินค้ามีรายละเอียดไม่ตรงตามที่สั่ง หรือ สินค้าชำรุด กรุณาส่งคืน
      คุณอลงกรณ์ สุธรรมรัตน์บดี 055-714270
      118-120-122 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง
      อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

 

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์


            ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียงและการคัดสรรค์และการจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ


            ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย