รอบจัดส่งสินค้า (Kerry)

จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์
ตัดรอบส่ง 16.00น.


โอนก่อน15.30น. จัดส่งภายในวันที่โอน

โอนหลังเวลาที่กำหนด จัดส่งในรอบวันถัดไป

---------------------------

 

รอบส่งEMS (ไปรษณีย์ไทย)

       
    วันจันทร์-ศุกร์ โอนก่อน14.30น. 
ส่ง15.00น.       

วันเสาร์+วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
โอนก่อน10.30น. ส่ง11.00น.

โอนหลังเวลาที่กำหนด จัดส่งในรอบวันถัดไป

 ****************************************** 

บริการเสริม กรณีลูกค้ากลัวสินค้าสูญหาย

EMS แบบรับประกันจากไปรษณีย์ไทย

= ปณท. จะชดให้ให้ตามวงเงินที่ซื้อประกันครับ 

วงเงินประกัน   5,000 บาท    เพิ่มเงิน   65 บาท
วงเงินประกัน 10,000 บาท   เพิ่มเงิน 115 บาท
วงเงินประกัน 20,000 บาท   เพิ่มเงิน 215 บาท
วงเงินประกัน 30,000 บาท   เพิ่มเงิน 415 บาท
วงเงินประกัน 40,000 บาท   เพิ่มเงิน 615 บาท
วงเงินประกัน 50,000 บาท   เพิ่มเงิน 815 บาท 


ถ้าต้องการซื้อประกันค่าสินค้า 

จ่ายเพิ่มจากราคาที่ทางร้านแจ้งตามเรทนี้ครับ

 ****************************************** 
 

ทั้งนี้เรทประกันดังกล่าว ทางปณท.รับผิดชอบ

เฉพาะการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น

กรณีจัดส่งระหว่างประเทศ การรับประกันของปณท.

จะสิ้นสุดลง หลังจากส่งสินค้าที่สนามบินครับ

ค่าจัดส่งต่างประเทศ คิดตามเรทที่ปณท.กำหนดครับ

เช็คค่าส่งต่างประเทศ กดที่นี่ครับ

 ****************************************** 
ลูกค้าจะได้รับรีวิวสินค้าและเลขจัดส่ง

ในช่องทางที่ลูกค้าติดต่อมาครับ