ออมทองรูปพรรณ

 

 

ออมเงินด้วยการเก็บทอง  กับ "ห้างทองเมืองทอง" 

 • ออมทองรูปพรรณ ดอกเบี้ย0%
 • ลูกค้าออนไลน์ ก็ออมได้
 • ไม่ต้องใช้บัตร
 • ไม่มีค่าทำสัญญา


ออมทองรูปพรรณ ดอกเบี้ย0% 

 • ออมเป็น น้ำหนัก กรัม
 • ราคาตามคิด ณ ปัจจุบัน (ทุกครั้งที่ออม)
 • ออมน้ำหนักทองครบตามที่ต้องการ
 • จ่ายค่ากำเหน็จเพิ่ม
 • เมื่อออมทองครบ รับทองได้เลย


ราคาทอง..

 • คิดตาม ณ วันและเวลาตามที่ลูกค้าฝากออม 
 • เปิดให้ออมทองได้ทุกวัน โดยอ้างอิงราคาทอง(96.5%) ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ เวลา 9:30 - 17:30 น.

 


 

 

การขายออม - กรณีต้องการขายคืน
            เนื่องจากลูกค้าได้ออมทองคำ เป็นสินค้าทองรูปพรรณกับทางบริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด ดังนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาออมทองรูปพรรณ หรือขายออมทอง ลูกค้าสามารถขายออมได้ โดยที่ลูกค้าจะได้รับเงินขายออมตามราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณขั้นต่ำ(ตามกฎหมายกำหนด) 

ตัวอย่างการคำนวณราคาขายออมเช่น
ราคาทองแท่งรับซื้อคืน บาทละ 20,000 บาท


ราคาทองรูปพรรณต่อบาท(รับคืน) = 20,000 * 0.95 = 19,000 บาท


สมมติ ลูกค้ามีทองออมไว้ที่ร้านน้ำหนัก 7 กรัม


ราคาขายออม = (19000 x 7) / 15.2 = 8,750 บาท
ทั้งนี้ลูกค้าได้อ่านรายละเอียดข้อสัญญาเงื่อนไขต่างๆ จนเข้าใจดีแล้ว

จึงได้ทำการเปิดบัญชีออมทองกับ บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด


โอนแล้วแจ้งออมได้เลยครับ ทางร้านมีสัญญาออมทองให้ จ่ายออมขั้นต่ำ 20บาท


ห้างทองเมืองทอง 
7 กันยายน 2557

 
สนใจออมทอง