แหวนนามสกุล ทอง96.5% (งานมือ)

11,513 บาท
มีสินค้า

แกะมือ น้ำหนักเต็ม มี5แบบให้เลือก

1. ไม่ลงยา

2. หนังสือทอง พื้นสีแดง

3. หนังสือทอง พื้นสีน้ำเงิน

4. หนังสือสีแดง พื้นทอง

5. หนังสือสีน่้้าเงิน พื้นทอง

แหวนนามสกุล ทอง96.5% (งานมือ)